sri-bhagavan uvaca; mayy avesya mano ye mam; nitya-yukta upasate; shraddhaya parayopetas; te me yuktatama matah.
Sri Bhagavan bersabda:
Mereka yang memusatkan pikirannya pada-Ku dengan menyembah-Ku dan senantiasa bersungguh-sungguh serta memiliki keyakinan yang sempurna, merekalah yang Aku anggap paling sempurna dalam yoga.